Technik reklamy

Z fantazją i pasją – technik reklamy   

to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

     
      
           
     

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:

  • agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/,
  • agencjach public relations,
  • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
  • agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych,
  • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

Nasza szkoła wyposażona jest w dwie pracownie:

  • Pracownia organizacji reklamy
  • Pracownia grafiki i reklamy

Sale wyposażone są w stanowiska komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem potrzebnym do projektowania reklamy graficznej. Posiadamy urządzenia wykorzystywane w studiach reklamy jak: ploter, laminator, drukarki kolorowe, kserokopiarki itp.

Szkoła osiąga wysokie wyniki  przygotowując uczniów do egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

root • 20 listopada 2017


Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *