Technik ekonomista

Przyszłość w biznesie – dlaczego warto uczyć się w technikum ekonomicznym?   
                     
             
 1. Zdobędziesz ciekawy zawód i szereg umiejętności, które wykorzystasz planując własną karierę zawodową. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom możesz znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza np. w przedsiębiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych.
 2. Oprócz dyplomu maturalnego możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a taki dodatkowy dokument z pewnością wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy.
 3. Nauka trwa 4 lata, więc masz więcej czasu, niż licealiści, na zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi zawodowej.
 4. Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych.
 5. Wiedzę teoretyczną poprzesz praktyką:
  – chodzimy na wycieczki zawodowe np.  do Sądu Rejonowego, Starostwa     Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku itd.,
  – odbywamy ciekawe praktyki zawodowe w różnych zakładach pracy, np. w przedsiębiorstwach, urzędach i bankach,
  – wykorzystujemy programy komputerowe do sporządzania dokumentów księgowych, deklaracji skarbowych, deklaracji ZUS,
  – w ramach lekcji przedmiotów ekonomicznych często analizujemy aktualne wydarzenia z życia gospodarczego Polski oraz wykorzystujemy filmy dydaktyczne o tematyce ekonomicznej.
 6. Zmierzysz się z najlepszymi. Bierzemy udział w wielu różnych olimpiadach i konkursach:
  – Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,
  – konkursie wiedzy o rachunkowości jednostek gospodarczych organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Kraków,
  – konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy,
  – szkolnym konkursie z przedsiębiorczości.
 7. Poznasz lokalny rynek pracy. Współpracujemy z instytucjami rynku lokalnego uczestnicząc w spotkaniach z:
  – pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy – głównie maturzyści,
  – Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta na temat „Poznaj swoje prawa konsumencie”,
  – pracownikami Urzędu Skarbowego.
 8. Szkoła realizuje szereg projektów z UE. Bierzemy udział w różnych konkursach współfinansowanych przez Unię Europejską. W 2014 r. uczniowie klasy 2 Technikum opracowali w języku francuskim projekt symulujący działalność marketingową Kopalni Soli w Bochni. Zdobyli I miejsce i wygrali tygodniowy pobyt w Paryżu.

root • 20 listopada 2017


Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *