Technik informatyk

Kariera zapisana w danych –  technik informatyk    

     Kim jest Informatyk?     

        

        

               

Informatyk to osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znająca budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiąca tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań. Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce.

Uczymy się: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.  Poznajemy języki programowania takie jak: C++/C#, SQL, HTML, CSS i PHP, JAVA, JS, Python.

Doskonalimy umiejętności:  na praktykach zawodowych zapewniających rzeczywiste warunki pracy na rynku lokalnym oraz za granicą (Hiszpania, Włochy), biorąc udział różnorodnych konkursach, uczestnicząc w wycieczkach zawodowych (Motorola i IBM).

Podejmujemy pracę:  we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron; ponadto jesteśmy przygotowani do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Kontynuujemy kształcenie: uzupełniając kwalifikacje w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i ”Montaż i eksploatacja sieci rozległych”, co daje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, podejmując studia na uczelniach wyższych na kierunkach informatycznych.

Zawody związane z sektorem IT są wymieniane w czołówce najbardziej perspektywicznych i najbardziej poszukiwanych na polskim rynku pracy. Według różnych szacunków w Polsce brakuje od 30 do 50 tys. informatyków i programistów, a luka ta może się powiększać. Warunki na rynku pracy dyktują kandydaci, którzy mogą liczyć na rosnące wynagrodzenia i pewne zatrudnienie.

root • 20 listopada 2017


Previous Post

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *