Technik logistyk

Zawód z przyszłością – technik logistyk      

           

       

              

 1. Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych zawodów na rynku pracy.

Dobry logistyk z doświadczeniem nie może narzekać na problemy ze znalezieniem pracy, a jego wynagrodzenie z pewnością nie należy do najniższych. Dlatego jest to ciekawa kariera i warto wziąć pod uwagę zdobycie wykształcenia w zakresie logistyki oraz dalszy rozwój w tym kierunku, ponieważ będzie to trafny wybór kariery.

 1. ZSP Nr 1 w Brzesku kształci w zawodzie technik logistyk już 12 lat osiągając przy tym znaczące sukcesy – szkoła daje gwarancję  bogatego doświadczenia w kształceniu oraz zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną,

m.in. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię logistyczną wyposażoną w projektor multimedialny, wizualizer, czytnik kodów kreskowych, drukarkę kodów kreskowych, bramkę RFID, jednostki ładunkowe, urządzenia magazynowe i urządzenia transportu wewnątrzmagazynowego.

 • Od 2008 roku nasi uczniowie z klasy logistycznej odnoszą sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, na szczeblu centralnym.

Wspominając tylko ostatnie lata należy wymienić:

w 2013 – laureat III miejsca w centralnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

w 2015 – laureat IV miejsce w centralnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, zdobywając tytuł najlepszej logistyczki w Polsce!

Laureaci oprócz zdobytych nagród rzeczowych otrzymali możliwość udziału w płatnych stażach i indeksy Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, której to uczelni są obecnie studentami.

 1. Uczniowie Technikum w zawodzie logistyk od trzech lat biorą też udział w Ogólnopolskim Konkursie „Liga Młodych Logistyków” organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  gdzie w roku 2015 zespół naszej szkoły zajął I miejsce.
 2. Uczniowie klas technikum w zawodzie logistyk mają możliwość uatrakcyjnienia swojej oferty na rynku pracy poprzez udział w czterotygodniowych praktykach zagranicznych np. w Hiszpanii lub we Włoszech dających możliwość uzyskania Certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i znajomość języka obcego.
 3. Logistyk może zajmować się:
 • bezpośrednim organizowaniem procesu produkcji
 • prowadzić ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży
 • koordynować pracę magazynu oraz zaopatrzenia
 • odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu
 • prowadzić nadzór nad środkami transportu
 • kontaktować się i współpracować z firmami spedycyjnymi i urzędami celnymi
 • organizować imprezy masowe
 • podejmować działania w zakresie ekologistyki
 • prowadzić działania w zakresie zarządzania kryzysowego
 • organizowaniem logistyki w służbie zdrowia, firmach kurierskich, instytucjach rządowych, wojsku i straży pożarnej.
 1. Zdobycie kwalifikacji potrzebnych do pracy jako logistyk wymaga dużej wiedzy, a także posiadania praktycznego doświadczenia. Jest to zawód z przyszłością. Coraz więcej przedsiębiorstw docenia zalety związane z zatrudnieniem specjalistów w zakresie logistyki i na pewno taka tendencje będzie się utrzymywać przez długi czas.
 2. Oprócz ukończenia odpowiedniego kierunku bardzo duże znaczenie ma znajomość języków obcych, takich jak angielski, niemiecki i rosyjski. Znaczenie mają także predyspozycje, przede wszystkim zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność samodzielnego działania i podejmowania decyzji.
 3. W naszej szkole, w miłej i przyjaznej atmosferze, zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające zdać egzamin z kwalifikacji zawodowych i uzyskać atrakcyjny na rynku pracy dyplom technika logistyka.

root • 20 listopada 2017


Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *