0

Kursy i szkolenia 2018

                   

WAKACYJNE STAŻE ZAWODOWE – dokumenty stażowe 2018

Regulamin stażu – załącznik nr 1

Programy staży:

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – PROGRAM     TECHNIK LOGISTYK PROGRAM

TECHNIK EKONOMISTA PROGRAM        TECHNIK INFORMATYK – PROGRAM

Dokumentacja stażysty:

DZIENNIK

KARTA CZASU PRACY doc                                          KARTA CZASU PRACY  pdf

WNIOSEK O WYPLATE STYPEDNIUM  doc             WNIOSEK O WYPLATE STYPEDNIUM pdf

ZASWIADCZENIE_ODBYCIE_STAZU  doc                ZASWIADCZENIE_ODBYCIE_STAZU  pdf

ZWROT KOSZTOW DOJAZDU doc                            ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PDF

UWAGA!

1. Podczas przygotowywania dokumentów należy zwrócić  uwagę na prawidłowe wydrukowanie oznaczeń projektu w nagłówku i stopce.

2. W przypadku korzystania z dokumentów edytora tekstowego Word zabrania się zamian zarówno treści jak i sposobu formatowania dokumentów

                   

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZNIÓW  NA KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE!   Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój  i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Zgodnie z regulaminem osoby chętne do wzięcia udziału w kursach powinni złożyć prawidłowo wypełnioną dokumentację rekrutacyjną.

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie danych 
Oświadczenie 
Szczegółowy opis kursów:
LP.
Nazwa kursu
Liczba miejsc
Liczba godzin kursu
Planowany termin realizacji
Kurs dedykowany dla uczniów kształcących się w zawodach
1
Grafika komputerowa
10
25
5 marzec – 7 czerwiec 2018
technik organizacji reklamy
2
Warsztaty aplikacji multimedialnych
10
25
5 marzec – 7 czerwiec 2018
technik informatyk
3
Obsługa kas fiskalnych
10
15
5 marzec – 7 czerwiec 2018
technik ekonomista, technik organizacji reklamy
4
Dokumentowanie usług transportowych i magazynowych
10
20
5 marzec – 7 czerwiec 2018
technik logistyk
5
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
10
25
5 marzec – 7 czerwiec 2018
technik ekonomista
6
Kurs prawa jazdy kat B gr 1
10
60
11 czerwiec – 10 sierpień 2018
wszyscy uczniowie technikum
7
Kurs prawa jazdy kat B gr 2
10
60
17 wrzesień – 23 listopad 2018
wszyscy uczniowie technikum
8
Operator wózków widłowych
12
67
17 wrzesień – 23 listopad 2018
technik logistyk
9
Zaawansowane zarządzanie bazami danych
10
15
17 wrzesień – 23 listopad 2018
technik informatyk
10
Obróbka cyfrowa zdjęć
10
25
17 wrzesień – 23 listopad 2018
technik organizacji reklamy
technik fotografii i multimediów
11
Kurs księgowy
10
30
17 wrzesień – 23 listopad 2018
technik ekonomista

Dokładne terminy realizacji  kursów zostaną opublikowane po zakończeniu rekrutacji.
Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, a po otrzymaniu pozytywnej  oceny z egzaminu końcowego  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście do p. dyr. D. Jedlińskiej. Zachęcamy do uczestnictwa w kursach!

1 2