0

Kursy i szkolenia 2018

MOTOROLA, ZASADA TRANS SPEDITION, WERNER KENKEL

to miejsca, które 5 grudnia odwiedzili uczniowie ZSP Nr 1  biorący udział w projekcie „Rozwój i podniesienie kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim”.  W ramach wyjazdu zawodoznawczego uczniowie zostali zapoznani z zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie produkcji, w tym: technologii produkcji i nadruków na opakowaniach, stosowania nowoczesnych technologii IT w przemyśle oraz zasad organizacji magazynów.

 

Z wizyty w Małopolskim Centrum Logistycznym ZASADA TRANS SPEDITION skorzystali m.in. uczniowie Technikum Logistycznego. Ale i dla pozostałych uczestników wyjazdu nie lada gratką okazała się możliwość obejrzenia magazynów wysokiego składowania oraz poznanie zasad funkcjonowania centrum. Na terenie Małopolskiego Parku Logistyki zlokalizowanego w Targowisku, znajdują się obiekty magazynowe o powierzchni ponad 25 000 m2. Firma zapewnia kompleksową obsługę wyrobów powierzonych do składowania: załadunek, rozładunek, konfekcjonowanie, prowadzenie dokumentacji.

Wizyta w WERNER KENKEL w Bochni to doświadczenie zawodowe przede wszystkim dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Organizacji Reklamy. Grupa Werner Kenkel jest producentem tektury falistej, opakowań z nadrukiem fleksograficznym i offsetowym oraz materiałów POS (Point of Sale: stendy, ekspozytory, displaye). Uczestnicy wyjazdu poznali sposoby produkcji i rodzaje tektury, cykl produkcyjny opakowań zbiorczych oraz zasady nadruku stosowane podczas produkcji opakowań. Doświadczyli przestrzegania w firmie przepisów związanych z produkcją opakowań dla produktów spożywczych.

Z kolei  Motorola Solutions to świat stworzony dla informatyków. Firma obsługuje ponad 100 000 organizacji bezpieczeństwa publicznego i klientów biznesowych w ponad 100 krajach. Motorola Solutions łączy ludzi za pośrednictwem technologii. Organizacje bezpieczeństwa publicznego i klienci biznesowi na całym świecie polegają na innowacjach firmy, gdy potrzebują dobrze skomunikowanych i poinformowanych zespołów, by skupić się na tym, co ważne w krytycznych momentach.

Wyjazd w całości został sfinansowany ze środków projektu. Kierownikiem wyjazdu była p. dyr. Dorota Jedlińska

Kursy i szkolenia zawodowe w ZSP Nr 1 – pierwsze statystyki

Uczniowie Technikum im. J. Piłsudskiego bardzo aktywnie rozpoczęli rok szkolny 2017/2018. Mając świadomość konieczności podnoszenia swoich umiejętności oraz budowania pozycji na rynku pracy, już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej młodzież w ZSP Nr 1 bardzo aktywnie wykorzystuje możliwości oferowane przez szkołę. Poza codzienną solidną pracą podczas zajęć obowiązkowych, przygotowaniami do egzaminów z kwalifikacji zawodowych  i egzaminu maturalnego, uczniowie technikum aktywnie wykorzystują formy wsparcia pozalekcyjnego.

Tylko w ciągu dwóch miesięcy z możliwości wsparcia w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”  skorzystało 125 uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego (32 uczniów  – Technik Organizacji Reklamy, 27  – Technik Ekonomista, 45 – Technik Logistyk, 21 –  Technik Informatyk).   35% młodzieży zakwalifikowanej do projektu skorzystało  z więcej niż jednej formy wsparcia.

W ramach realizowanego projektu 40 uczniów ZSP Nr 1 otrzymało certyfikaty   potwierdzające realizację wakacyjnych płatnych staży zawodowych. 20 uczniów klas III i IV technikum uczestniczy w kursie prawa jazdy kat. B, 12 uczniów klas III i IV w zawodzie technik Logistyk kończy Kurs obsługi wózków widłowych.  Młodzież każdego typu technikum wykorzystuje dodatkowe możliwości, wzmacniając swoją pozycję  na rynku pracy.  Uczniowie uczestniczą w kursach: grafiki komputerowej, dokumentowania usług transportowych i obsługi komputerowych programów magazynowych, rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych, kursie księgowym, obróbki cyfrowej zdjęć, technik sprzedaży i inne. Młodzież uzupełnia swoją wiedzę na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i matematyki. Dodatkowym wsparciem i formą premii dla uczniów biorących udział w kursach zawodowych są zajęcia prowadzone w ramach doradztwa zawodowego oraz planowana na przełomie listopada i grudnia wizyta zawodoznawcza.

W ramach realizowanego projektu do końca 2017 roku zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły  w nowoczesny sprzęt IT m.in. komputery, skanery, drukarki  wielkoformatowe, urządzenia biurowe (gilotyny, bindownice, bigówki itp.), aparaty fotograficzne, tablety graficzne, projektory cyfrowe. Część tego wyposażenia już została przekazana na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSP Nr 1.

Wszystkie proponowane formy wsparcia będą cyklicznie powtarzane przez kolejne trzy lata.  Kolejna rekrutacja na kursy i szkolenia rozpoczyna się już w styczniu 2018.

Od czerwca 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  realizuje zadania w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w formie staży/praktyk zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów w uzyskaniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia na rynku pracy.

Koordynatorem projektu w ZSP Nr 1 jest Pani Dorota Jedlińska.

 

1 2